REGULAMIN

Regulamin

DUATHLON AC/DC

29 września 2019 (niedziela)

AC/DC MAX 10-40-5     AC/DC MINI 5-20-2,5       AC/DC BIKE 20     AC/DC BIKE  60 

 

 CEL ZAWODÓW

 1. Propagowanie aktywności sportowej, w szczególności biegania i jazdy na rowerze

 

ORGANIZATOR

 1. Platforma Sportów Wytrzymałościowych
 2. Fundacja Pro Sport Pro Life

.

TERMIN – MIEJSCE – DYSTANS

 1. Zawody  odbędą się w 29 września 2019 r.
 2. Miejsce zawodów: Brzeg Dolny k.Wrocławia
 3. Start: godzina  10:00 (AC/DC BIKE 60), 10:10 (AD/DC MAX), 10:20 (AD/DC MINI), 10:30 (AC/DC BIKE 20).
 4. Biuro zawodów:  Kompleks Hotelowo – Sportowy „Rokita”, ul. Wilcza 8, 56 – 120 Brzeg Dolny
 5. W biurze zawodów, 29 września (niedziela) w godzinach 8:00 – 9:45 będą wydawane pakiety startowe, które zawodnicy muszą odebrać osobiście przed startem.
 6. Każdy zawodnik duathlonu, w biurze zawodów, otrzyma  opaskę na rękę umożliwiającą wejście do strefy zmian i tylko z opaską będzie możliwe wejście do strefy zmian.
 1. Dystanse
  1. AC/DC MINI: 5 km biegu, 20 km roweru, 2,5  km biegu.
  2. AC/DC MAX: 10 km biegu, 40 km roweru, 5 km biegu.
  3. AC/DC BIKE 60 – 60 km roweru.
  4. AC/DC BIKE 20 – 20 km roweru.
 2. Nawierzchnia tras: drogi polne, leśne, asfalt oraz kostka
 3. Limity czasowe:
  1. AC/DC MAX (10-40-5) – 3h45min
  2. AC/DC MINI (5-20-2,5) – 2h30min
  3. AC/DC BIKE  – 20km – 1h30 min,
  4. AC/DC BIKE – 60km  – 3h45min

.

HARMONOGRAM ZAWODÓW 29 września – niedziela

 • 8:00 – 9:45 – wstawianie rowerów i sprzętu do strefy zmian,
 • 8:00 – 9:45 – zapisy i odbiór pakietów startowych w miejscu startu/mety,
 • 9:45 – zamknięcie strefy zmian, brak możliwości wstawienia roweru,
 • 9:50 – oficjalne rozpoczęcie zawodów i krótka odprawa techniczna,
 • 10:00 – start zawodów Duathlon AC/DC oraz AC/DC BIKE
 • 13:45 – dekoracje i wręczenie nagród zawodnikom
 • 13:30 – 15:00 – wydawanie rowerów ze strefy zmian

.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 29.09.2019 r. będą miały ukończone 12 lat (dla dystansu AC/DC MINI i AC/DC BIKE – 20), oraz 18 lat (AC/DC MAX i AC/DC BIKE – 60), oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach. Wszyscy zawodnicy, którzy w dniu zawodów nie będą mieć ukończonych 18 lat zobowiązani są do dostarczenia przy odbiorze pakietu zgody rodzica lub opiekuna na start w zawodach. Zgoda rodzica/opiekuna do pobrania TUTAJ
 2. Podczas zawodów, jesteśmy sportowcami, jesteśmy fair;  przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy się i dbamy o własne oraz innych zawodników bezpieczeństwo! I jak wiecie sędziowie pilnują i będą to robić!
 3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko. W przypadku odbioru pakietu za kogoś – należy przynieść podpisane „PEŁNOMOCNICTWO do odbioru pakietu oraz oświadczeń w imieniu właściciela pakietu”, takie pełnomocnictwo można pobrać TUTAJ.
 4. Każdy uczestnik zawodów, w biurze zawodów otrzymuje opaskę na rękę, co umożliwi mu to wejście/wyjście ze strefy zmian, skorzystanie z bufetów oraz dostęp do miejsc przeznaczonych tylko dla zawodników.
 5. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie, umieszczone na stronie zawodów oraz opłacić startowe.
 6. Każdy, stając na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach.

.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmujemy:
  1. przez formularz internetowy znajdujący się na stronie: duathlonacdc.pl oraz www.datasport.pl.
  2. bezpośrednio w bazie zawodów w dniu zawodów.
 2. Limity uczestników: brak.
 3. Udział w zawodach będą mogły wziąć osoby, które jako pierwsze opłacą startowe. NIE decyduje data zapisania się.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z listy startowej po 7 dniach od zapisania się o ile nie opłacił startowego.
 5. W ramach  opłaty startowej zawodnik otrzymuje: a. numer startowy, b. opaskę na rękę, c. elektroniczny pomiar czasu, d. posiłek regeneracyjny po zawodach, e. bufet na trasie w trakcie zawodów (woda, bakalie), f. pamiątkowy medal. g.czapkę „duathlonową” dla każdego uczestnika opłacającego start do 16 września. 

.

KLASYFIKACJE

AC/DC MINI

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn
 3. Kategorie wiekowe K/M: JUNIOR Młodszy (do 16lat), JUNIOR (17-19lat), K/M 20  (20 – 29 lat), K/M 30  (30 – 39 lat), K 40+,  M 40 (40 – 49 lat), M 50+

Pierwsze 3 osoby w kategoriach OPEN, nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

Warunkiem utworzenia kategorii jest udział minimum 3 osób! W przypadku mniejszej liczby osób w danym przedziale wiekowym osoby są klasyfikowane z grupą młodszą.

AC/DC MAX

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN MężczyznCROSS BIKE 20  oraz CROSS BIKE 60
  1. OPEN Kobiet
  2. OPEN Mężczyzn

.

NAGRODY

OPEN K i M – AC/DC MINI

1 miejsce: 300 pln + puchar Duathlonu AC/DC

2 miejsce: 200 pln + puchar Duathlonu AC/DC

3 miejsce: 150 pln + puchar Duathlonu AC/DC

Miejsca I – III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki

OPEN K i M – AC/DC MAX, CROSS BIKE 60, CROSS BIKE 20

1 miejsca: puchar Duathlonu ACDC + zestaw #dashrade

2 miejsca: puchar Duathlonu ACDC + zestaw #dashrade

3 miejsca: puchar Duathlonu ACDC + zestaw #dashrade

Odbiór nagród finansowych odbywa się osobiście – tylko bezpośrednio po dekoracji – nagroda wypłacana jest w gotówce w biurze zawodów. Warunkiem otrzymania nagrody finansowej jest konieczność uczestniczenia w dekoracji.

.

OPŁATY STARTOWE 

AC/DC CROSS BIKE

 • 59 pln – do 30 lipca 2019r.
 • 69 pln – do 16 września 2019r
 • 69 pln – od 17 września oraz w biurze zawodów (bez gwarancji pełnego pakietu)

AC/DC MAX, AC/DC MINI

 • 99 pln – do 30 lipca 2019r.
 • 109 pln – do 16 września 2019r.
 • 109 pln – od 17 września oraz w biurze zawodów (bez gwarancji pełnego pakietu)

Drużyny (minimum 8 osób) – 15% obniżka od ceny indywidualnej obowiązującej w danym terminie. Tylko przy jednorazowej wpłacie za całą drużynę. W tym przypadku prosimy o kontakt na adres: [email protected]

Faktury wystawiamy na żądanie do 30 dni od wpłaty. W takim przypadku proszę wysłać email na adres: [email protected]

.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH

W przypadku rezygnacji z zawodów:

 1. do 30 sierpnia zwrot 75 % kwoty,
 2. po tym terminie nie ma możliwości zwrotu środków,
 3. przepisanie zawodnika 10 pln.

W przypadku rezygnacji z udziału: należy wysłać email pt: “rezygnacja z zawodów” na adres: [email protected]  Termin zwrotu: do 14 dni od wysłania rezygnacji.

W przypadku przepisania zawodnika, osoba zapisana musi wysłać email pt:  „zmiana zawodnika” podając na kogo ma być pakiet przepisany (nie odwrotnie). Osoba, na którą mamy przepisać pakiet MUSI BYĆ zapisana na te zawody. Wtedy nowa osoba zostanie oznaczona jako opłacona, a osoba rezygnująca będzie wykreślona z listy startowej. Nie podmieniamy nazwisk.

.

RUCH DROGOWY 

 1. Jazda na rowerze oraz bieg, będą się odbywać przy zamkniętym ruchu drogowym. Jednak dopuszczamy możliwość, że mogą pojawić się samochody na trasie. Poza tym droga posiada wiele małych dojazdów, znajduje się przy niej wiele posesji, dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz trzymać się prawej strony jezdni – dotyczy przede wszystkim asfaltowych odcinków na etapie rowerowym!

.

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODBIÓR ROWERU, KARY I INNE ISTOTNE SPRAWY

 1. Na wszystkich dystansach punkty żywieniowe będą zlokalizowane następująco:
  • Na odcinku rowerowym jeden punkt żywieniowy na każdej pętli.
  • Na odcinku biegowym jeden punkt żywieniowy w bazie zawodów (na początku pętli).
 2. Kask jest obowiązkowy podczas całego etapu kolarskiego i ma pozostać zapięty do odstawienia roweru na stojak (bądź przekroczenia mety w przypadku AC/DC BIKE).
 3. Numer startowy podczas biegu musi być umieszczony z przodu zawodnika, a podczas etapu rowerowego, z tyłu zawodnika. Osobno będą oznaczone rowery.
 4. Zabronione jest słuchanie muzyki, telefonowanie oraz wszelkie inne zachowania korzystające ze słuchawek na uszach podczas każdego z etapów.
 5. Wstawianie rowerów sprzętu do strefy zmian jest dozwolone do godziny 9:45 i po tym terminie wszyscy zawodnicy zostaną wyproszeni ze strefy.
 6. Odbiór roweru możliwy i konieczny od godziny 13.30 do godziny 15.00 w dniu zawodów, za okazaniem numeru startowego i opaski zawodnika na ręku.
 7. W przypadku odbioru przez osobę trzecią, bezwzględnie należy posiadać ze sobą: nr startowy zawodnika, dowód osobisty zawodnika oraz dowód osobisty osoby odbierającej rower.

.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 4. Protesty należy składać pisemnie, w terminie do godziny 14.00 w dniu zawodów.
 5. Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu należy zgłaszać bezpośrednio po zawodach.
 6. Wszystkich zawodników startujących w zawodach Duathlon ACDC obowiązuje niniejszy regulamin.
 7. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy oraz zmiany godziny startu bez podawania przyczyn.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

PLATFORMA SPORTÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH