REGULAMIN

Regulamin

DUATHLON AC/DC

29 września 2019 (niedziela)

AC/DC MAX 10-40-5       AC/DC MINI 5-20-2,5         AD/DC bike 20 i 60     

 CEL ZAWODÓW

 1. Propagowanie aktywności sportowej, w szczególności biegania i jazdy na rowerze

 

ORGANIZATOR

 1. Platforma Sportów Wytrzymałościowych
 2. Fundacja Pro Sport Pro Life

 

TERMIN – MIEJSCE – DYSTANS

 1. Zawody  odbędą się w 29 września 2019 r.
 2. Miejsce zawodów: Brzeg Dolny k.Wrocławia
 3. Start: godzina  9:30 (AC/DC bike), 10:10 (AD/CD MAX), 10:20 (AD/CD MINI)
 4. Biuro zawodów:  Kompleks Hotelowo – Sportowy „Rokita”, ul. Wilcza 8, 56 – 120 Brzeg Dolny
 5. W biurze zawodów, 30 września (niedziela) w godzinach 8:00 – 9:45 będą wydawane pakiety startowe, które zawodnicy muszą odebrać osobiście przed startem.
 6. Każdy zawodnik duathlonu, w biurze zawodów, otrzyma  opaskę na rękę umożliwiającą wejście do strefy zmian i tylko z opaską będzie możliwe wejście do strefy zmian.
 1. Dystanse
  1. CUD MINI: 5 km biegu, 20 km roweru, 2,5  km biegu,
  2. CUD MAX: 10 km biegu, 40 km roweru, 5 km biegu,
  3. CROSS BIKE: 20 km i 60 km roweru.
 2. Nawierzchnia tras: drogi polne, leśne, asfalt oraz kostka
 3. Limity czasowe:
  1. CUD MAX (10-40-5) – 4 h
  2. CUD MINI (5-20-5) – 3 h 30 min,
  3. CROSS bike – (40km) – 3 h

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW 30 września – niedziela

 • 8:00 – 9:45 – wstawianie rowerów i sprzętu do strefy zmian,
 • 8:00 – 9:45 – zapisy i odbiór pakietów startowych w miejscu startu/mety,
 • 9:45 – zamknięcie strefy zmian, brak możliwości wstawienia roweru,
 • 9:50 – oficjalne rozpoczęcie zawodów i krótka odprawa techniczna,
 • 10:00 – start zawodów Duathlon ACDC oraz BIKE ACDC
 • 14:00 – dekoracje i wręczenie nagród zawodnikom
 • 13:30 – 15:00 – wydawanie rowerów ze strefy zmian

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 29.09.2019 r. będą miały ukończone 15 lat (dla dystansu ACDC MINI i CROSS BIKE), oraz 18 lat (CUD MAX), oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach.
 2. Podczas zawodów, jesteśmy sportowcami, jesteśmy fair;  przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy się i dbamy o własne oraz innych zawodników bezpieczeństwo! I jak wiecie sędziowie pilnują i będą to robić!
 3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko.
 4. Każdy uczestnik zawodów, w biurze zawodów otrzymuje opaskę na rękę, co umożliwi mu to wejście/wyjście ze strefy zmian, skorzystanie z bufetów oraz dostęp do miejsc przeznaczonych tylko dla zawodników.
 5. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie, umieszczone na stronie zawodów oraz opłacić startowe.
 6. Każdy, stając na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach.

 

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmujemy:
  1. przez formularz internetowy znajdujący się na stronie: duathlnacdc.pl oraz www.datasport.pl.
  2. bezpośrednio w bazie zawodów w dniu zawodów.
 2. Limity uczestników: ACDC MAX – 150 zawodników, ACDC MINI – 150 zawodników, CROSS bike – 200 osób
 3. Udział w zawodach będą mogły wziąć osoby, które jako pierwsze opłacą startowe. NIE decyduje data zapisania się.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z listy startowej po 7 dniach od zapisania się o ile nie opłacił startowego.
 5. W ramach  opłaty startowej zawodnik otrzymuje: a. numer startowy, b. opaskę na rękę, c. elektroniczny pomiar czasu, d. posiłek regeneracyjny po zawodach, e. bufet na trasie w trakcie zawodów (woda, owoce i bakalie), f. pamiątkowy medal.

 

 KLASYFIKACJE

AC/DC MAX

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn

 

AC/DC MINI

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn
 3. Kategorie wiekowe K/M: JUNIOR (do 20 lat), K/M 20  (21 – 29 lat), K/M 30  (30 – 39 lat), K 40+,  M 40 (40 – 41 lat), M 50+

 

AC/DC CROSS BIKE

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn

 

Pierwsze 3 osoby w kategoriach OPEN, nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

Warunkiem utworzenia kategorii jest udział minimum 3 osób! W przypadku mniejszej liczby osób w danym przedziale wiekowym osoby są klasyfikowane z grupą młodszą. 

 

NAGRODY

Miejsca I – III OPEN – puchary ACDC + produkty od #DASHRADE (15 żeli #DR, bidon, magnez, skarpety kolarskie, jakie? takie: https://sklep.dashrade.com/)

Miejsca I – III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki

Nagrody finansowe w klasyfikacji OPEN, w wysokości 300, 200 i 100 pln, pojawią się jeśli w danej klasyfikacji do 20 września zapisze się i opłaci wpisowe minimum 150 osób.

 

OPŁATY STARTOWE

AC/DC CROSS BIKE

 • 49 pln – do 30 sierpnia 2019 r.
 • 59 pln – do 20 września 2019r.
 • 59 pln – po 20 września 2018r oraz w biurze zawodów (bez gwarancji pełnego pakietu startowego)

 

AC/DC MAX, AC/DC MINI

 • 99 pln – do 30 sierpnia 2019r.
 • 119 pln – do 20 września 2019r.
 • 119 pln – po 20 września oraz w biurze zawodów (bez gwarancji pełnego pakietu startowego)

 

Drużyny (minimum 8 osób) – 20% obniżka od ceny indywidualnej obowiązującej w danym terminie. Tylko przy jednorazowej wpłacie za całą drużynę.

Opłaty startowe prosimy przelać za pomocą przelewów ONLine lub na konto: 68 1240 6768 1111 0010 6654 4518 (PeKaO).

(w tytule: ACDC – Imię, Nazwisko, Dystans), ACDC, ul.Racławicka 51/4, 53-149 Wrocław, NIP: 8943060014,

Faktury wystawiamy na żądanie do 30 dni od wpłaty. W takim przypadku proszę wysłać email na adres: [email protected]

 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH

W przypadku rezygnacji z zawodów:

 1. do 30 sierpnia zwrot 75 % kwoty,
 2. po tym terminie nie ma możliwości zwrotu środków,
 3. przepisanie zawodnika 10 pln.

W przypadku rezygnacji należy wysłać email pt: “rezygnacja z zawodów” na adres: [email protected], podając Imię i Nazwisko z oświadczeniem o rezygnacji.

W przypadku przepisania zawodnika, osoba zapisana musi wysłać email pt:  „zmiana zawodnika” podając na kogo ma być pakiet przepisany (nie odwrotnie). Osoba na którą mamy przepisać pakiet MUSI BYĆ zapisana na te zawody. Wtedy nowa osoba zostanie oznaczona jako opłacona, a osoba rezygnująca będzie wykreślona z listy startowej. Nie podmieniamy nazwisk.

 

RUCH DROGOWY 

 1. Jazda na rowerze oraz bieg, będą się odbywać przy zamkniętym ruchu drogowym. Jednak dopuszczamy możliwość, że mogą pojawić się samochody na trasie. Po za tym droga posiada wiele małych dojazdów, znajduje się przy niej wiele posesji, dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz trzymać się prawej strony jezdni – dotyczy przede wszystkim asfaltowych odcinków na etapie rowerowym!

 

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODBIÓR ROWERU, KARY I INNE ISTOTNE SPRAWY

 1. Na wszystkich dystansach punkty żywieniowe będą zlokalizowane następująco:
  • Na odcinku rowerowym jeden punkt żywieniowy na każdej pętli.
  • Na odcinku biegowym jeden punkt żywieniowy w bazie zawodów (na początku pętli).
 2. Kask jest obowiązkowy podczas całego etapu kolarskiego i ma pozostać zapięty do odstawienia roweru na stojak (bądź przekroczenia mety w przypadku CROSS bike).
 3. Numer startowy podczas biegu musi być umieszczony z przodu zawodnika, a podczas etapu rowerowego, z tyłu zawodnika. Osobno będą oznaczone rowery.
 4. Zabronione jest słuchanie muzyki, telefonowanie oraz wszelkie inne zachowania korzystające ze słuchawek na uszach podczas każdego z etapów.
 5. Wstawianie rowerów sprzętu do strefy zmian jest dozwolone do godziny 9:45 i po tym terminie wszyscy zawodnicy zostaną wyproszeni ze strefy.
 6. Odbiór roweru możliwy i konieczny od godziny 13.30 do godziny 15.00 w dniu zawodów, za okazaniem numeru startowego i opaski zawodnika na ręku.
 7. W przypadku odbioru przez osobę trzecią, bezwzględnie należy posiadać ze sobą: nr startowy zawodnika, dowód osobisty zawodnika oraz dowód osobisty osoby odbierającej rower.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszyscy zawodnicy biorący udział w AC/AD Duathlon Brzeg Dolny jednocześnie biorą udział w klasyfikacji Pucharu Sportów Wytrzymałościowych
 2. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 5. Protesty należy składać pisemnie, w terminie do godziny 14.00 w dniu zawodów.
 6. Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu należy zgłaszać bezpośrednio po zawodach.
 7. Wszystkich zawodników startujących w zawodach Duathlon ACDC obowiązuje niniejszy regulamin.
 8. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy oraz zmiany godziny startu bez podawania przyczyn.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

 

PLATFORMA SPORTÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH